Knäred


Krokån. Knäred är känd för sin vackra natur och vildmark.

Krokån

Kyrkoruin. Redan på 1200-talet fanns en kyrka i Knäred. Den revs på 1800-talet för att den var i dåligt skick och en större kyrka behövdes. Dock rasande tornet på den nya kyrkan strax före invigningen. Dagens kyrka är från mitten av 1800-talet.


Knäred ligger i Laholms kommun i Hallands län. Den lilla byn är omgärdad av otroligt vacker natur och fiskevatten där du kan finna ro.